Chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL

Chứng chỉ SSL - Secure Sockets Layer – một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu, mã hoá các dữ liệu được trao đổi giữa máy chủ và trình duyệt. Khi được tích hợp vào website thì toàn bộ thông tin trên website sẽ được mã hóa trước khi truyền đi trên internet (website khi đó sẽ chuyển từ giao thức truyền dẫn không bảo mật http sang giao thức bảo mật https). Cách thức hoạt động này đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều được bảo mật riêng tư và toàn vẹn.

Bảng giá chứng chỉ SSL COMODO

Comodo EssentialSSLPositiveSSL UCC/SANPositive SSL WildcardUCC/SAN (DV)Comodo Multi-Domain EV SSLComodo InstantSSLComodo EV SSLSSL Wildcard
Giá 1 năm490,0001,250,0002,050,0003,800,0007,900,0001,150,0002,990,0004,890,000
SAN
420,000₫/ 1 năm
1,890,000₫/ 1 năm3,490,000₫/ 1 năm


Mức xác nhậnTên miềnTên miềnTên miềnTên miềnMở rộngDoanh nghiệpMở rộngTên miền
Trình duyệt hiển thịổ khóa + httpsổ khóa + httpsổ khóa + httpsổ khóa + httpsổ khóa + https + tên doanh nghiệpổ khóa + httpsổ khóa + https + tên doanh nghiệpổ khóa + https
Hỗ trợ nhiều tên miền/SANsChỉ 1 tên miền210 tên miền khác nhauChỉ 1 tên miền210 tên miền khác nhau210 tên miền khác nhauChỉ 1 tên miềnChỉ 1 tên miềnChỉ 1 tên miền
Hỗ trợ WildcardKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhông
Tương thích trình duyệt99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động99.9%+ máy tính & thiết bị di động
Cấp lạiMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạnMiễn phí, không giới hạn
Độ dài khóa2048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA2562048bit/SHA256
Độ mạnh mã hoáTới 256bitTới 256bitTới 256bitTới 256bitTới 256bitTới 256bitTới 256bitTới 256bit
Đảm bảo cho1 tên miền ban đầu3 tên miền ban đầu1 tên miền chính + tất cả TM con3 tên miền ban đầu3 tên miền ban đầu1 tên miền ban đầu1 tên miền ban đầu1 tên miền chính + tất cả TM con
Mức bảo hiểm10,000$10,000$10,000$10,000$1,750,000$100,000$1,750,000$10,000$

Comodo EssentialSSL

 • Giá 1 năm

  490,000

 • SAN

 • Mức xác nhận

  Tên miền

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  Chỉ 1 tên miền

 • Hỗ trợ Wildcard

  Không

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  1 tên miền ban đầu

 • Mức bảo hiểm

  10,000$

PositiveSSL UCC/SAN

 • Giá 1 năm

  1,250,000

 • SAN

  420,000₫/ 1 năm

 • Mức xác nhận

  Tên miền

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  210 tên miền khác nhau

 • Hỗ trợ Wildcard

  Không

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  3 tên miền ban đầu

 • Mức bảo hiểm

  10,000$

Positive SSL Wildcard

 • Giá 1 năm

  2,050,000

 • SAN

 • Mức xác nhận

  Tên miền

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  Chỉ 1 tên miền

 • Hỗ trợ Wildcard

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  1 tên miền chính + tất cả TM con

 • Mức bảo hiểm

  10,000$

UCC/SAN (DV)

 • Giá 1 năm

  3,800,000

 • SAN

  1,890,000₫/ 1 năm

 • Mức xác nhận

  Tên miền

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  210 tên miền khác nhau

 • Hỗ trợ Wildcard

  Không

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  3 tên miền ban đầu

 • Mức bảo hiểm

  10,000$

Comodo Multi-Domain EV SSL

 • Giá 1 năm

  7,900,000

 • SAN

  3,490,000₫/ 1 năm

 • Mức xác nhận

  Mở rộng

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https + Tên doanh nghiệp

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  210 tên miền khác nhau

 • Hỗ trợ Wildcard

  Không

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  3 tên miền ban đầu

 • Mức bảo hiểm

  1,750,000$

Comodo InstantSSL

 • Giá 1 năm

  1,150,000

 • SAN

 • Mức xác nhận

  Doanh nghiệp

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  Chỉ 1 tên miền

 • Hỗ trợ Wildcard

  Không

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  1 tên miền ban đầu

 • Mức bảo hiểm

  100,000$

Comodo EV SSL

 • Giá 1 năm

  2,990,000

 • SAN

 • Mức xác nhận

  Mở rộng

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https + Tên doanh nghiệp

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  Chỉ 1 tên miền

 • Hỗ trợ Wildcard

  Không

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  1 tên miền ban đầu

 • Mức bảo hiểm

  1,750,000$

SSL Wildcard

 • Giá 1 năm

  4,890,000

 • SAN

 • Mức xác nhận

  Tên miền

 • Trình duyệt hiển thị

  ổ khóa + https

 • Hỗ trợ nhiều tên miền/SANs

  Chỉ 1 tên miền

 • Hỗ trợ Wildcard

 • Tương thích trình duyệt

  99.9%+ máy tính & thiết bị di động

 • Cấp lại

  Miễn phí, không giới hạn

 • Độ dài khóa

  2048bit/SHA256

 • Độ mạnh mã hóa

  Tới 256bit

 • Đảm bảo cho

  1 tên miền chính + tất cả TM con

 • Mức bảo hiểm

  10,000$

Cánh Cam sẵn sàng hỗ trợ

Để Cánh Cam có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng, vui lòng Chọn mong muốn và điền đầy đủ thông tin vào form dưới đây.